Jag samlar träbitar, behandlar och färgar dem och bygger sedan ihop dem till skulpturer.

Tillvägagångssättet är ungefär som i broderiet. Inget slutresultat är bestämt. Resultatet

blir väggskulpturer, de brukar påminna om talismaner eller djurliknande figurer, nattfjärilar

eller fåglar. Men ibland också större konstellationer då jag använder mig av spikpistol.

Det är som att rita med träbitar och jag tycker om det direkta handfasta resultatet.Hemsidan är skapad med