Jag är född -80 och uppvuxen i Växjö med omnejd. Jag är utbildad vid Högskolan för design och konsthantverk, textil konst,

där jag tog min masterexamen 2013.


Min konstnärliga praktik sker mestadels som ateljéarbete. Jag rör mig främst inom broderi, men även teckning,

installation och andra material.

Jag arbetar även utåt genom att leda broderiverkstäder, är med på ett hörn och anordnar en festival (nyttfestival.se)

samt driver Kulturvagnen tillsammans med Tony Blomdahl. (kultur-vagnen.se)
Om broderiet.

Broderiet är en konstform och ett medel för mitt uttryck. Jag arbetar utan förutbestämda mål, fritt, på ett delvis

automatiskt tillvägagångssätt. Broderiet växer fram efter hand och tar mig in på olika vägar. Jag försöker välkomna

de bilder som kan uppstå i huvudet under tiden och kanske gestalta dem med tråden. Det är ett sätt att försöka fånga

tankar och mysterier, eller åtminstone försöka skapa egna.

Jag tänker att jag vill frigöra broderiet. Men utan att bryta helt med den tradition och det, i huvudsak, kvinnliga arv

som det besitter. Jag vill kanalisera den längtan efter konstnärlig frihet som jag tror existerat i många kvinnors

broderande händer genom tiderna.

Jag broderar ibland i mörker och blindo. Det är ett sätt för mig att behålla nyfikenhet och lust över mitt arbete. Och då

också låta andra faktorer än mina egna perceptioner och mitt medvetna jag komma till tals. Jag ser det både som ett

hinder och en befrielse. Ju fler hinder jag sätter upp desto mindre val behöver jag ta. Och jag låter något annat ta

kontrollen över resultatet.Hemsidan är skapad med