https://kultur-vagnen.se/

Kulturvagnen är en ombyggd husvagn som fungerar som arrangör, scen och galleri. Vi anlitar musiker och konstnärer etc. för att i Kulturvagnen genomföra händelser av olika slag.

Vårt fokus ligger på arrangemang i den Småländska glesbygden, där vi samarbetar med och kompletterar det övriga kulturutbudet. Kulturvagnen är ett mobilt kulturhus som kan gå att jämföra med exempelvis en bokbuss.

Kulturvagnen initierades 2020 av Tony Blomdahl och Kerstin Björk som har erfarenhet av att jobba publikt med olika konstprojekt och arrangemang. Mestadels har dessa händelser skett i de större städer där vi innan har bott. Sedan fem år har vi ett hus på landet och vi frågade oss; Hur kan vi arbeta liknande här i trakten? Var finns lediga lokaler och kommer det komma någon dit? Kan lokalen vara flyttbar och ta sig till de platser där människorna råka befinna sig? Kulturvagnen skapades utifrån dessa frågor för att tillgängliggöra och minska avståndet till en konstnärlig upplevelse i glesbygden.

https://kultur-vagnen.se/Hemsidan är skapad med